Gà danh thomo điều đỏ chân trắng 2kg8 thành tích 1x

Gà điều chân trắng 2kg8 thành tích 1x. Đây là một con gà quá tốt dáng rất liền lạc, con gà nhìn hết đi nổi luôn. Nhìn cặp cán đảm bảo con gà này đá rất khéo và nghiệt lắm.

Nhìn qua thì DAGABLV.COM đoán đây là một chú chiến kê đổ mái rất tốt. Mắt trắng tinh, đây là một con gà pure. Nhìn mà cay đắng cuộc đời.

Tuy nhiên trời hận nhân tài không may bệnh chết sau khi ăn 1 cái lớn cho chủ nhân của nó. Anh em đá gà trực tiếp biết đây là dòng gà gì không? Đây chính là dòng gà albany kelso.

Gà danh thomo điều đỏ chân trắng 2kg8 thành tích 1x - Hình 1. DAGABLV.COM - đá gà trực tiếp
Gà danh thomo điều đỏ chân trắng 2kg8 thành tích 1x – Hình 1. DAGABLV.COM – đá gà trực tiếp
Gà danh thomo điều đỏ chân trắng 2kg8 thành tích 1x - Hình 2. DAGABLV.COM - đá gà trực tiếp
Gà danh thomo điều đỏ chân trắng 2kg8 thành tích 1x – Hình 2. DAGABLV.COM – đá gà trực tiếp
Gà danh thomo điều đỏ chân trắng 2kg8 thành tích 1x - Hình 4. DAGABLV.COM - đá gà trực tiếp
Gà danh thomo điều đỏ chân trắng 2kg8 thành tích 1x – Hình 4. DAGABLV.COM – đá gà trực tiếp
Gà danh thomo điều đỏ chân trắng 2kg8 thành tích 1x - Hình 3. DAGABLV.COM - đá gà trực tiếp
Gà danh thomo điều đỏ chân trắng 2kg8 thành tích 1x – Hình 3. DAGABLV.COM – đá gà trực tiếp