Gà danh thomo que chân điểm 3kg3

Que chân điểm 3k3. Thành tích 4x. Rớt lớp 5. Ae xem chơi. Tuy rớt rớt 5 nhưng anh chú chiến kê này vẫn bảo toàn mạng sống và theo anh Tính chú chiến kê này đã được chia lại cho 1 sư kê để cản mái, hy vọng em nó sẽ tạo ra những chú chiến kê vip cho anh em.

Gà danh thomo que chân điểm 3kg3 -Hình 1. DAGABLV.COM - đá gà trực tiếp
Gà danh thomo que chân điểm 3kg3 -Hình 1. DAGABLV.COM – đá gà trực tiếp
Gà danh thomo que chân điểm 3kg3 -Hình 2. DAGABLV.COM - đá gà trực tiếp
Gà danh thomo que chân điểm 3kg3 -Hình 2. DAGABLV.COM – đá gà trực tiếp
Gà danh thomo que chân điểm 3kg3 -Hình 3. DAGABLV.COM - đá gà trực tiếp
Gà danh thomo que chân điểm 3kg3 -Hình 3. DAGABLV.COM – đá gà trực tiếp
Gà danh thomo que chân điểm 3kg3 -Hình 4. DAGABLV.COM - đá gà trực tiếp
Gà danh thomo que chân điểm 3kg3 -Hình 4. DAGABLV.COM – đá gà trực tiếp

Anh em thấy chú chiến kê này thế nào riêng DAGABLV.COM thấy đây là một chú chiến kê tốt, rất đẹp, mặt cay và mình thấy gà bên anh Tính chắc 1 mẻ 1, dáng mặt tựa tựa y chan nhau, toàn gà danh.

Nếu nhìn kỹ anh em đá gà trực tiếp sẽ thấy cây xuyên đao qua đẹp. Dán mồng mặt cán giống gà xanh que huyền thoại qá chắc cũng bà con chú bác với chú chiến kê này.