Hướng dẫn tải app android

1 1

Bước 1

Truy cập vào trình duyệt web

2 1

Bước 2

Gõ dagablv.com vào thanh công cụ

3 1

Bước 3

Chọn nút 3 chấm trên góc phải

4 1

Bước 4

Chọn thêm vào màn hình chính

5 1

Bước 5

Nhấn vào nút thêm

6 1

Bước 6

App dagablv đã nằm ở màn hình

hƯỚNG DẪN TẢI APP DAGABLV TRÊN ANDROID