HƯỚNG DẪN TẢI APP IOS

ios1

Bước 1

Truy cập vào Safari

ios2

Bước 2

Gõ dagablv.com vào công cụ tim kiếm

ios3

Bước 3

Chọn tiện ích iphone

ios6

Bước 4

Chọn thêm vào màn hình chính

ios4

Bước 5

Chọn nút thêm

ios5

Bước 6

App dagablv.com ở ngoài màn hình

VIDEO HƯỚNG DẪN TẢI APP dagablv TRÊN IOS