Gà danh thomo điều bông chân vàng 2kg6 1x

Đây là một con gà đá đẹp, dáng tốt, mặt cay, nhìn con gà thấy bao nhiều là cay đắng, nhìn hết đi nổi luôn. Hôm nay mình chia sẻ cùng chiêm ngưỡng với anh em con gà điều chân vàng trạng gà 2kg6 có thành tích 1x.

Gà danh thomo điều bông chân vàng 2kg6 1x - Hình 1. DAGABLV.COM - đá gà trực tiếp
Gà danh thomo điều bông chân vàng 2kg6 1x – Hình 1. DAGABLV.COM – đá gà trực tiếp

Nhìn con gà có dáng và cặp cán khéo nhìn đá chắc nghiệt lắm, gà có canh nạp chuẩn chỉnh từng cước. Đa phần những chú chiến kê mà DAGABLV chia sẻ đa phần là gà nhà của anh Tính GAKING đổ ra.

Gà danh thomo điều bông chân vàng 2kg6 1x - Hình 2. DAGABLV.COM - đá gà trực tiếp
Gà danh thomo điều bông chân vàng 2kg6 1x – Hình 2. DAGABLV.COM – đá gà trực tiếp

Con gà này dùng để cản mái hoặc đổ mái đều rất tốt bởi vì các yếu tố sau: mắt trắng tinh, đúng nghĩa dòng gà pure. Cặp cán nhìn nổi óc hết luôn.

Gà danh thomo điều bông chân vàng 2kg6 1x - Hình 3. DAGABLV.COM - đá gà trực tiếp
Gà danh thomo điều bông chân vàng 2kg6 1x – Hình 3. DAGABLV.COM – đá gà trực tiếp

Theo anh Tính chia sẻ đây là con gà này đá được 3 mùa, sau khi ăn được 2x thì ảnh đã chia sẻ cho một người anh và thành tích đạt được khi giải nghệ đó chính là 10x. Anh em xem đá gà trực tiếp thấy thế nào về chú chiến kê này?

Gà danh thomo điều bông chân vàng 2kg6 1x - Hình 4. DAGABLV.COM - đá gà trực tiếp
Gà danh thomo điều bông chân vàng 2kg6 1x – Hình 4. DAGABLV.COM – đá gà trực tiếp